Giới thiệu đại lý honda miền bắc

Công ty DVTM Quang Trung được thành lập đến nay đã 20 năm. Từng ngày đầu tiên thành lập năm 1995, Công ty Quang Trung được Honda chỉ định thành lập TRẠM DỊCH VỤ ỦY QUYỀN của Honda tại Hà Nội

 

Năm 1998, chúng tôi đã được Công ty Honda Việt Nam Ủy quyền thành lập HEAD đầu tiên và phát triển hệ thống gồm 3 HEAD là QT1- QT2-QT3 tại Thành phố Thanh Hóa và Huyện Triệu Sơn, thay mặt Honda Việt Nam cung cấp Xe máy Honda cho khách hàng trên đại bàn tỉnh Thanh hóa.

Bài viết khác